از کپی کتاب های مرجع در گرههای اجتماعی بپرهیزیم | متخصصین و دانشگاهیان نسبت به این پدیده بی تفاوت نیستند | “پایمال کردن حقوق یک نویسنده با توزیع غیرقانونی کپی کتابش”

به مدد رشد تکنولوژی و همه گیر شدن موبایل در زندگی ما ، شبکه های اجتماعی به ویژه دربین ایرانیان جایگاه ویژه ای پیدا نموده است. آمار بیان میکنند که هر روز حداقل ۳ ساعت از وقت هر ایرانی به گشت و گذار در شبکه های اجتماعی و موبایلی صرف میشود. متاسفانه یکی از پدیده های نکوهیده در این شبکه ها بویژه شبکه های علمی دانشگاهیان، توزیع و نشر کتب مرجعی است که دارای حق کپی رایت بوده و به روشهایی (بصورت غیرقانونی) کپی شده اند.


این کتب خارجی اکثرا جزو منابع علمی مرجع محسوب شده و توسط ناشرین معتبر بین المللی منتشر شده اند. هر کدام از این کتب حاصل زحمات نویسندگانی هستند که نتیجه یک عمر تجربه خود را بصورت یک کتاب تهیه و برای فروش و کسب درآمد حاصله به ناشرین واگذار میکنند. در کشورهایی که قانون کپی رایت رعایت میشود، طبق قانون توزیع و هر نوع کپی برداری از این کتب جرم محسوب شده و با خاطی برخورد متناسب صورت میپذیرد.

حال سوال اساسی در این خصوص این است: کدامیک از ما حاضر به پایمال کردن حقوق یک انسان دیگر و ظلم به وی هستیم؟ قطعا پاسخ این سوال منفی است. زیرا هیچکدام از ما راضی به پایمال نمودن حق یک انسان دیگر و ظلم به نویسنده و انجام این عمل خلاف نیستیم. چون صحبت از رعایت حق الناس است. با کپی غیرقانونی و یا توزیع نسخه های پی دی اف کتب ، در واقع ما مرتکب این عمل خلاف شده ایم و در حق یک انسان دیگر ظلم نموده ایم. درست است که مکانیسمهای قانونی مبارزه با کپی رایت در کشور ما اجرا نمیشوند و درست است که تهیه کتب مرجع بعضا بدلایل تحریمهای مالی ظالمانه مشکل هستند، ولی آیا معیارهای اخلاقی هم که هر شخص خودش موظف به رعایت آنهاست، وجود ندارند؟

این قضیه جایی موجب ناراحتی و تالم شدید میگردد که توزیع این کتب غیرقانونی توسط نخبگان و افراد متخصص علمی ما در گروههای علمی تخصصی تلگرامی انجام میشود. اگر عالمان ما این موضوع را رعایت نکنند پس دیگر چه انتظاری از افراد عوام جامعه میتوان داشت تا به توزیع نسخه های غیرقانونی فیلمهای سینمایی و سایر آثار هنری نپردازند؟ چرا دانشمندان و متخصصین علمی نسبت به توزیع کپی های فیرقانونی کتب علمی واکنشی نشان نمیدهند؟

بیایید تا در یک جنبش همگانی متحد شده و از نشر و توزیع غیرقانونی کتب مرجع علمی بپرهیزیم. لطفا همگان را به این جنبش علمی دعوت نمایید:

#کپی_کتب_مرجع_هرگز

 

Respecting to the recent fast growing of mobile devices and application among Iranian people, unfortunately some of our un-aware students or even scientist are distributing the illegal copies of medical textbooks within their networks (as educational purposes). We, as Kowsar Medical Publishing Company, officially request all scientists and academic members to stop and prevent these illegal distributions of textbooks and encourage their young follower to prevent this action. Although there are many cruel sanctions against Iran even for buying new medical textbooks, we strongly recommend our scientists to respect the authors rights and #never_copy_texbooks.