Hepatitis Monthly International Monthly Journal in the Field of Hepatology

Website Access

OVERVIEW

Organization: Research Center for Gastroenterology and Liver Diseases, BMSU, Tehran, Iran

ISSN: e: 1735-3408 | p: 1735-143X

Frequency: Monthly

Description: Scope: Hepatology, Liver Diseases | Indexed in: ISI (SCIE), Scopus, and ... | Impact Factor: 0.66

Hepatitis Monthly: Sep 2021, 21 (9), 5 articles.

Dec
2021
14 Dec, 2021
Hepat Mon

DOI 10.5812/hepatmon.118640

AUTHORS

Xiang Xu, Chen Li, Jing Chen, Xiaoyan Liu, Haibin Su, Jingjing Tong, et al.

Final Published
Dec
2021
16 Dec, 2021
Hepat Mon

DOI 10.5812/hepatmon.119328

AUTHORS

Yanjie Lin, Mengjiao Xu, Wei Yi, Fangfang Sun, Zhan Zeng, Xiaoyue Bi, et al.

Final Published
Dec
2021
14 Dec, 2021
Hepat Mon

DOI 10.5812/hepatmon.118268

AUTHORS

Yongping Huang, Jinlong Yan, Ruiqi Liu , Guang Tang, Qi Dong, Dong Liu, et al.

Uncorrected Proof scheduled for 21 (9)
Nov
2021
16 Nov, 2021
Hepat Mon

DOI 10.5812/hepatmon.118579

AUTHORS

Antonio Mancebo Martínez * , Paula Núñez Serrano, José Carlos Fernández de Cañete Camacho, José María Moreno Planas

Final Published
Dec
2021
21 Dec, 2021
Hepat Mon

DOI 10.5812/hepatmon.121160

AUTHORS

Hind Ibrahim Fallatah ORCID * , Waleed S Al Ghamdi, Saad M Al Dosari, Abdullah H Jabbad, Majed Fagih, Hisham O Akbar ORCID

Final Published